Záhady

ARCHIV

Telepatie

Tak po dlouhé době tady přibívá článek. konečně po skoro půlroční odmlce, kdy se všechna energie soustředila v části ostatní.
Telepatie je snad nejhůře definovatelná schopnost, protože není na povrchu vidět. Ovšem lidi děsí to co neznají, takže zase v kontextu s částí iluminati, je pochopitelné, že se takové jedince budou snažit utlumit, nebo jim jejich schopnost vzít. Ano, protože naprosto stejným způsobem se totiž člověk připojuje do informačního pole, odkud může načerpat jakoukoli informaci. Toto pole je daleko obsáhlejší, než celý slavný internet, není přerušitelné, nejde zaheslovat, nejde omezit. Řečeno v počítačových jednotkách, jsou to Yota Bajty (1015 Giga Bajtů), řečeno lidsky, miliardy miliard knih, miliardy na druhou kilometrů filmových pásů, miliardy*1099 kilometrů, co kilometrů, ale Yota metrů(1024) pásů se zvuky, nebo jejich ekvivalent v kompresovaných formátech pro počítače. Přez toto pole může probíhat komunikace různých dvou libovolných lidí va vesmíru. Velikost je stále větší a věší množství informací. Je dokonce možné, že tak můžou sdílet poznatky i bytosti z jiných planet s námi. Pokud jde o využití, můžeme zde najít informace o všem co se kdy a kde stalo, o každém dělení každé jedné buňky. Je také možné, že se sem zapojují i duše mrtvích, takže si možná klidně můžete poklábosit s Kleopatrou, nebo vaším mrtvým příbuzným. Nebo jde využít k získání libovolné informace.
Možná to znáte sami, sedíte si v křesle a výte, že někdo příjde a za minutu stojí ve dveřích. Naráz se vám vybaví jméno někoho, na koho myslí člověk vedle vás. A to člověka toho jména ani neznáte. Telepatií můžete i ovlivňovat okolí, jdete a za plotem stojí pes, vy ani neřeknete štěkej, jen na to pomyslíte a on začne.
Jestli se dá telepatie naučit stejně jako telekineze nevím, jelikož ke mě teto schopnost přišla ani nevím odkud a kdy.

Civilizace Marsu

Po hodně dlouhé době sem přidávám článek, který se na historii naší sluneční soustavy dívá jiným, než obvyklím pohledem.
nezačnu klasicky kdysy dávno byli bohové... Ne, takto může začínat legenda ale ne úvaha na základě známých faktů, to prostě nejde. tak abych už snad začal. Na internetu je hodně fotek, i některá videa, která ukazují různé "nepatřičné" útvary: lebka, postava, tvář... Tyto útvary by snad ani s nějvětší náhodností nemohl vytvořit Mars svým klimatem. Jeden můj známý mi na ty videa, když jsem je poslal, odpověděl něco v tom smyslu, že to mohl být zbytek civilizace. V ten moment došlo k tomlu, že mě to v hlavě začalo šrotovat a hned to začalo dávat smysl.
Mars má nestabilní sklon osy, prto tam dnes není atmosféra, mag. pole, atd. ke stabilizaci osy se potřebuje měsíc, stejně jako v připadě Země, tady je asi 1/4, takže Mars musel mít měsíc v podobném poměru, aby to mohlo fungovat. Takže dál, Na zemi i Marsu se vyvíjel život, tam možná trochu dřív (menší chládl rychleji). Tam nejakým způsobem došlo ke vzniku civilizace ?lidi? Ta se začala chovat jako USA, tedy být nenasytná, těžit rostliny (dřevo si netroufnu řict) rvát planetu na kusy kvůli kovům, ničit vody. Pálit a rabovat až do rána oslavovat vítězství(kousek z jedné písničky). Když kovy a suroviny došly, vrhli se do nejblížšího vesmíru, první na ráně byl jejich měsíc. Začaly tam těžit (to mimochodem plánují USA na našem souputníku) Zprvu jen stroji, později i Jedernou technologií, nic živého tam nebylo, a jeden odstřel, nebo postupně mnoho a mnoho, destabilizovalo dráhu a způsobilo rozpad měsice. Výme, že na některých místech je ryska po moři o několik set metrů výš, než jinde, to podle vědců naznačuje katastrofu celoplanetráního rozsahu. V ohnivém dešti začala zanikat ta civilizace, někteří pak možná nasedly do raket směrem k Zemi. Tam/tady se z nich staly starověcí bozi. Ta civilizace mohla zanikat dny tdny měsíce, nebo roky. Jestliže je tam několik druhů eroze a na různých kótách, pak se patrně planeta po zničení měsíce jakoby vrátit k "normálu", ale nakonec bez měsíce zkončil Mars tak, jak ho známe dnes. Voda někam zmizela, atmosféra je pryč všeude jsou jen oxidy železa. Možná právě tyto oxidy spolu s uhlíkem pohltily všechen volný kyslík. Ostatní plyny jsou asi v kapsách v ledu, který je dnes pod povrchem.
Pozor, to ale není všechno. Ještě je tu ta možnost, že se k naší soustavě dostaly vyvinuté bytosti z jiného systému, a začaly kolonizovat Mars. Proč? Možná nechtěly zasahovat do vývoje Země. Důvody proč by první osídlyly Mars mě nenapadají. Chyba na jejich lodi? Nevím. Mars ale nebyl až zase tak vhodný pro život, takže žeby použili silové pole? možná, ale pochybuji o této variantě.

Mystická síla

Celí vesmír prostupuje jakási energie, která je schopná jej změnit až na úrovni atomů a molekul. Ano, je to ta samá energie, která umožňuje telekinezi a telepatii, energie, která je z nějakého důvodu nepopsatelná, nezměřitelná a ano, větčinou stále odmítaná. Co je ale podstatou energie? jelikož je nezměřitelná, tak pro 99% lidí neexistuje.
Právě ona možná může za to, že tu jsme, patrně je totiž právě ona zodpovědná za život. Totiž pokud dnes se 100% shodou sestavíme DNA nějakého organismu, vpravíme ji do jádra buňky, tak ona prostě bude jen mrtvým kyselinovým řetězcem, neožije. Proč? nevím, ale řekl bych, že za to může právě ta energie. Neumíme s ní pracovat. Nebo je to tím, že jí máme jen tolik kolik jsem dostaly a víc jí nikdy nebude a když dojde, tak je konec, nebo by se to rovnalo tomu, že by se z nás staly bohové a právě proto něco v našem svědomí nám brání oživit něco co jsme vytvořili.
Víme, že kdyč člověk věří, tak umí jen silou myslí pohnout předmětem, nebo jej deformovat, teoreticky je možné se myslí i spojit s jiným člověkem na světě, a to s kterýmkoliv. Klidně si můžete vyměňovat myšlenky s Americkým presidentem a to bez počítače, papíru, telefonu, prostě jajkéhokoliv fyzického kommunikačního prostředku. Jaké to má výhody? Předně je to jediný neodposlouchávatelný komunikační prostředek, jaký existuje. Je to naprosto dokonalý přenos veškerých informací, jaké člověk zná, tedy i veškeré pocity atd. Problém je v tom, že ho lidé nevyužívají vědomě, sem tam někdy dojde k tomu, že dva lidé se na okamžik spojí, ale toto spojení nevydrží dlouho, a většinou je to jen záblesk, ktrý dá druhému vědět, že se ten člověk blíží, ale nějaký větší přenos informací? ne. Ikdyž jsem slyšel o události asi před 130 lety, při výbuchu sopky Krakatoa. Jeden novinář spal v práci, zdál se mu sen vyděl vybuchovat sopku na ostrově, obrovskou vlnu... Probudil se napsal to, myslel si, že to bude pěkný příběh pro zpestření některého čísla novin. Dopsal, bylo pozdě, šel domů, papíry nechal na stole. když přišli ti co měli na starost tisk novin, vzali i tyto papíry a otiskli je jako novinový článek. Informace o výbuchu té sopky a zničení pobřeží se do Nového Světa dostaly až po vydání novin!! V dnešní době zmáčknete entr a do pár vteřin máte článek z Antarktidy v Arktidě, jenže tehdy musely zprávy chodit telegrafem a než prošly přec všechny důležité uzly a než se zpráva přeložila z holandštiny do angličtiny, tak to taky chvíli trvalo. Jak o tom tedy mohl vědět? Byla by tu možnost astrálního cestování, ale to pořádně nechápu, jestli se při tom jenom stane to, že vidíme očima někoho jiného někde jinde, nebo jestli energetické tělo cestuje samo po světě. Ovšem pravděpodobnější je to, že se náhodou spojil s jiným člověkem, který byl na tom místě, tím samozřejmě došlo k odbourání jazykové bariéry, protože obraz je univerzální. Proč tak lidé spolu nekomunikují? Pprotože nemají v mozku aktivní právě ty centra, která jsou toho schopná, která tuto enrgii využívají. Čeho je ale ta energie dále schopná? Víme, že umí pohybovat předměty, Jde ji vyzužít pro komunikaci mezi jakímikoliv organismy. Je dost pravděpodobné, že je schopá uchovávat i informace, možná dokonce tvoří i astrální tělo (podle Indo-tibetských náboženství existuje). Co by potvrzovalo možnost uchovávání informací v tom poli? Existují místa, na kterých se už stovky let dokola a pořád stejně, jako film. Můžete tam jít kolikrát chcete a vždy se to stane naprosto stejně. Jestli je to uchované v poli a je to tak silné, že se to dostane člověku do hlavy, tak by to nemělo jít natočit na film, protože ten není s tím polem propojen. Ovšem někdy je ta tnergie dost silná na to, aby v okamžiku vysála všechnu energii z čerstvé baterie. Popřípadě, aby zničila film, ten se pak bude jevit jako přeexponovaný. Na rozdíl od silných energetických polí jsou astrální těla patrně slabří energetická forma, protože se na film sem tam zachytí. Existovala údajně fotografie skupiny lidí (focená na klasický film), na které jednoho z nich držela pod krkem podivná černá postava, ten člověk chvíli po focení odjel a měl smrtelnou autonehodu. Patrně se tedy jednalo o smrt. Ta je podle všeho, stejně jako bohové, duchové, démoni, atd. energetická bytost.
Jedno je jisté, s touto silou operují už tisíce let různá náboženství.

END of the WORLD?

Tak se to krátí a čas nemilosrdně odpočítává náš věk. Takže po takovém jakémsi úvodu bych s tím snad měl začít.
Podle mnoha příznnaků se blíží konec světa. Vezměme to popořádku: Tsunami
letošní zemětřesení
povodně
sopka
závrty
Když už jsme u těch závrtů, v poslední době se opět začala na mnoha místech propadat země, je otázkou, co to způsobuje. Je tu mpžnost, že je to jen dáno podmáčením, ale to by bylo spíš u sesuvů, kde se to dá pocopit, ale pokud se vám propadne dům do kruhovitého otvoru, který se navíc oběvuje na různých místech panety, někdy dokonce i na jiných planetách, víme, nebo alespoň já mám tyto informace, že se oběvují i na Marsu. Co by jej mohlo vytvořit, možná vyčerpání nějaké podzemní zásoby vody, čímž si vrstvy sedly a oproti okolí se tím pádem posunuly níže.
ropné katastrofy
pády letdel
Vypadá to, jako by se snad Země chystala na nějaký restart a teď se snažila vše k tomu připravit. Proč si to myslím? No jednak Voda je schopná erodovat a přetvářet krajinu během několika hodin se může řeka vrátit i do zasypaného koryta. Jednak může způsobit obrovskésesuvy půdy, čehož jsme byly svědky v květnu 2010, jednak je schopná zrušit napřímená koryta. Ano, je to zvláštní, ale přestože si lidé myslí, že se řeky potečou v rovných korytech a tak, jak jsme jim je vybudovali, tak se řeky snaží vrátit se do těch původních. Navíc pokud voda teče ve zvýšených průtocích vícekrát za rok, způsobí to daleko větší erozi, než jedna obrovská povodeň. Toho jsem letos (2010) svědky. Dále návrat různých druhů živočichů urychlujících erozi a rozrušování námi vytvořených hrází pispěje k tomu, že se ty hráze sesunou, protrhnou a voda se rozlije do okolí.
Další důvod je ten, že v poslední době katastrofy zabíjejí více lidí. Snížení populace je jeden z nutných aspektů resetartu planety. Země je totiž jak všichni víme přelidněná. Pokud se tedy bude chtít Země restartovat, nějak musí snížit lidskou populaci a čím se sníží populace líp, než katastrofami. Pokud třeba v Africe nastane hladomor, tak tam dojde k válkám, které ještě více sníží populaci.
Navíc ve světě dochází k nepokojům, při kterých také dochází k poklesu populace, a to přímo zapadá do postupu restartování systému. Jestliže se restartuje počítač, tak taky dochází k ukončení aplikací. Samozřejmě, že na zemi nemůžete ukončit veškerý život, ale fakt je ten, že lidí je moc, proto se patrně příroda snaží snížit je jich počet, to provádí pomocí různých chorob a katastrof. Vzhledem k tomu, že jsme většinu chrob zničili, tak došo ke vzniku mnoha nových.

Proroctví konce

Pokud se na to podíváme z mystického hladiska, tak nám tu končí několik epoch. Jednak je to notorycky známý cyklus Mayského kalendáře, jednak Time Wave Zero, dále pak proroctví sv. Malachiáše (snad je to napsané dobře), u toho bych se trochu zastavil, to odpočítává čas podle papežů, přestože některá jména zejména ta ze středověku a vlastně až do 19. století mohla být upravována, je podivné, že se to shoduje i ve 20. století, přitom se tato proroctví dostale ven ještě před ním. A zfalšování několika vydání , která se dostala různě po světě, a zejména pak různých fragmentů a opisů by bylo dost těžké i dnes, proto například věřím popisu minimálně posledních 3 papežů. Toto proroctví se dá různě vykládat různě, důležité jeto, že v tomto období budou křesťané pronásledováni. Řekněme si to na rovinu, už to začalo, odhalenéskandály začínají církev dohánět a ničit ji v očích veřejnosti. Pochybuji, že se vráti Neronovy doby, ve kterých křesťany předhazovaly lvům v cirku, ale může dojít k tomu, že je lidé budou odmítat, nebo je linčovat, nevím sice, co by mohlo něco takového spustit, ale bylo by to zajímavé. Posledním ppežem má být Petr Římský, při jeho vládě bude docházet k tomu, že nějaký "soudce" příjde trestat svůj lid. Jak si to vyložit? J etu několik možností, buď se tu opravdu mluví o druhém příchodu Krysta, nebo se bude jednat jen o někoho, kdo bude soudit lidi za činy. Vzhledem k tomu, odkud má přijít papež a kde je vatykán, tak mě napadlo ještě to, že by se mohlo jednat o císaře.
Ano, je to divné ŘÍMSKÁ Říše se rozpadla 500 AD, ta druhá s přídomkem svatá zanikla v roce 1806, nicméně koruna tu stále je, ale chtěl bych vidět toho blázna, kdo by si ji nasadil na hlavu, nicméně asi není chráněna vražednou kledbou, jako koruna Království Českého. Nicméně pořád tu není síla, která by byla schopná ji znovu ustavit. Dejme tomu, že by někdo tu říši znovu ustavil, ani to by mu nedávalo právo, aby soudil všechny lidi v římě, pokud by tedy nebyla říše ustavena z vůle nějakého spolku států. To mě přivádí k myšlence, že EU se pomalu rozšířuje do hranic Říše Římské, tím pádem by nebyl problém, vzhledem k tomu, jak EU funguje změnit kompletně řízení atd. a změnit ji kompletně v Říši Římskou. Pak by to dávalo smysl až moc dobře.
Pak existuje několik proroctví, zejména pak jedno od Nostradama, ve kterém vystupuje postava zvaná MABUS. To by jsem mohly dnes přeložit jako Obama Bush, sice je to přehozené, ale ¨ musíme si uvědomit, že G.W.Bush má ještě bratra, tím pádem je možné že v příštích, nebo přespříštích volbách vyhraje opět někdo z rodu Bushů Ovšem stane se to asi v roce, kdy se má k Zemi přiblížit nějaká kometa, protože tam je fráze when commet will come
Jelikož má dojít v roce 2012 k jakési transformaci, ale ta nebude asi okamžitá, a bude nějakou dobu trvat, tak je možné, že ve skutečnosti všechno ukazuje na nějaké období. V tomto období bude docházet k množství změn, které pak k něčemu povedou, jestliže má dojít k nějaké změně myšlení, může při tom dojít i k válkám, které to tu všechno přetvoří. byly tu už sice dvě války, a každá z nich něco změnila, ta první odstranila většinu panovníků, ta druhá dala lidem do rukou moc z jádra hmoty a výpočetní techniku, ta další dá lidem možná kočečně pochopení existence na Zemi.

Project Philadelphia

Na internetu koluje mnoho omylů a mýtů ohledně tohoto experimentu. Proběhl? Kdo za ním stál? Čeho se využilo? Jak to bylo?
Je právě 12. srpna 1943 9:00 východního času a na palubě lodi USS Eldrige řvou naplno spuštěné generátory, co se stane za chvíli vejde do historie konspyračních teorií a stane se námětem alespoň jednoho filmu, chvíli po 9 hodině loď zahaluje zelenkavá mlha a loď mizí z přístavu v Philadelphii. Po několika okamžicích se opět objevuje, ale je vážně poškozena, loď se dá opravit, ale co se stalo s posádkou je nad míru zajímavé, ale pro ně to má vážné následky. Někteří z členů posádky zmizeli přímo při experimentu, někteří později v baru přímo před zraky několika návštěvníků a už se zpátky nezhmotní. Někteří byli vtaveni do lodi takovým způsobem, že se atomy jejich těla promíchali s atomy lodi, někteří se následně zbláznili.
Cílem experimetnu bylo zneviditelnnit loď, je otázkou, zda se mělo jednat o nějaké maskování proti radaru, nebo i proti světlu. Podle všeho se loď, dle popisu experimentu, zneviditelnila a někam přesunula a následně se vrátila. K jakémukoliv zmizení, odhmotnění, nebo přesunutí, či skoku v čase by bylo zapotřebí enormní množství energie, které v té době byly schopny vyprodukovat jen největší elektrárny na světě. Jak se takové ohromné množství energie dostalo na tu loď? Musím podotknout že v počátcích, které sahají až do roku 1936!! pracoval na projektu Nikola Tesla, mezi jehož úspěchy patří mimo jiné dálkové ovládání lodi pomocí rádia, střídavá přenosová soustava, dále se na experimentu údajně podílel A. Enstein a mnoho dalších. Jak jsem psal takový výkon se nedá vycucat z prstu, proto muselo být použito nějakých exotických zdrojů proudu, nebo muselo být postaveno bezdrátové napájení z veřejné sítě, na čemž patrně pracoval právě Tesla. Minimálně se dá uvažovat o tom, že při experimentu bylo využito některých jeho patentů, jelikož ty byly ve své době špička technologického vývoje. Jelikož loď je poměrně malá, tak ani droj nemohl být nějak velký, protože se jednalo o plně vyzbrojenou loď, tak tam moc místa pro tyto stroje nebylo. Jedním z možných zdrojů by byly Teslův systém záživé energie, nebo Morayův generátor. Ovšem princip ani jednoho z těch zařízení není dosud přesně znám, možná že byly schopny zasobovat veškeré systémy, pokud by to byla pravda, pak máme před sebou nevyčerpatelný zdroj, to tu ale rozebírat nebudu
Jaké další omyly vznikly? Například pan Neuman, který má být spatřen, když se loď údajně přesune do 80. tých let 20. století ja tou dobou už alespoň 30 let mrtvý, takže jedniná možnost by byal ta, že se přesunuli do jiné reality, kde by stále ještě žil. Ale co energie, jak sem už několkrát napsal k provedení experimentu by bylo zapotřebí eneormní množství energie, takže provedení experimentu je nadmíru pochybné. Nicméně změnit vibrační frekvenci hmoty by snad bylo možné. Někde jsem četl, že byl použitý 8MW dieslový motor, ale jen dva 75kVA generátor,y což je naprostý nesmisl, protže pro takovéto generátory by stačil jeden motor 150kW.

statistika