Morava

seznam článků

Základní ÚdajeRekordyEnergetikaSuroviny
Ochrana Životního ProstředíVodstvo

Rozhodl jsem se přepracovat tuto část mých vebových stránek tak, aby byla mnohem více užitečnější.
Celkem dost stránek se zabývá všemožnými Moravsko-českými půtkami, politikou, historií atd. poměrně málo se zabývá
faktografickou stránkou, pokud něco nalezneme, jsou to většinou jen základní informace.
Jako jsou výměry, nejzašší body, možná největší řeka, ikdyž to v dost případech víme i bez hledání.

A T L A S

Pro potřeby následujícího atlasu bude na naše slezsko nazíráno, jako na součást Moravy,

Základní údaje

Pro začátek ale stejně budeme muset začít s těmi nudnými klišé, abysme se mohli později dostat k těm zajímavějším informacím

Rozloha 26 807,87km2
Počet obyvatel 4 021 012
Nejvyšší hora Praděd1492m.n.m. (vysílač 1654m.n.m.)
Nejnižší místo Soutok Moravy a Dyje 148m.n.m.
Nejzápadnější místopotok Holub 49°11'47" s. š., 15°7'00" v. d 543m.n.m
Nejsevernější místoBílá Voda 50°27'00" s. š., 16°54'29" v. d. 330m.n.m.
Nejižnější místo Soutok Moravy a Dyje 48°37'1" s. š., 16°56'26" v. d.
Nejvýchodnější místoBukovec 49°33'3" s. š., 18°51'33" v. d. 498m.n.m.
Geografický střed Moravy (bez Slezska)Předlina 313m.n.m.

cs.Wikipedia.org
cs.Wikipedia
kdejemoracva.wz.cz

Rekordy

Největší přehrada podle rozlohyNové Mlýny III 168ha
Největší přehrada podle objemu Slezská Harta 218,7 mli m3
Největší rybník Nesyt 296ha
Nejdelší železniční tunel Karsíkovský I 1098m
Nejvýše položená železniční stanice Ramzová 760m.n.m
Nejvyšší stavba Vysílač Kojál 340m
Nejvyšší budova Katedrála Sv. Václava v Olomouci

kdejemorava.wz.cz
Povodí Odry

Č L Á N K Y

Energie

Ve všech dobách platilo, že stát, který chtěl být nezávislý musel být i soběstačný, zprvu stačilo, aby byl soběstačný v potravinách, v průběhu 19. a hlavně pak 20. století se státy musli utkat s novým úkolem, zajistit energii pro rozvíjející se průmysl a domáscnosti, zprvu bylo touto energií zejména uhlí pro pohon impozantních praních strojů, pozdějí se hybatelem stala elektrická energie, nejuniverzálnější z forem energie, jaké známe. Na rozdíl od Čech nemá Morava nic takového, jako je Vltavská kaskáda, má jen několik rozptýlených špičkových elektráren, výkon ani jedné z nich nedosáhne k 20MW, zato disponuje obrovským výkonem PVE, Dalešice 480MW a Dlouhé Stráně s výkonem 650MW. Pro jejich fungování ale musíme první elektřinu vyrobit z jiných zdrojů.

Souhrná data o Moravské elektroenergetice

Tabulka výkonového a poměrného zastoupení elektráren.
tabulka složení primárních elektráren
Souhrný výkon Moravských a Slezských elektrárnen je více, než 4 800MW

graf složení primárních elektráren
složení instalovaného výkonu primárních elektráren na Moravě.


Přibližná tabulka reálné a poměrné výroby v jednotlivých typech elektráren
tabulka složení primárních elektráren

tabulka složení primárních elektráren
složení výroby v Moravských elektrárnách


Tabulka výroby v minoritních zdrojích energie
tabulka složení primárních elektráren

tabulka složení primárních elektráren
Složení výroby energie v minoritních zdrojích


Tabulka nejvýznamějších parních elektráren.
TEz - Tepelná (nerozlišená) elektrárna - závodní, JE - Jaderná elektrárna, BTE - Tepelná elektrárna na biomasu, OTEz - Olejová tepelná elektrárna - závodní
UTE - Uhelná tepelná elektrárna, UTEz - Uhelná tepelná elektrárna - závodní, UTEt - Uhelná tepelná elektrárna - teplárna
PTE - Plynová tepelná elektrárna, PTEz - plynová tepelná elektrárna - závodní, PTEt Plynová tepelná elektrárna - teplárna
tabulka nejvýznamějších Moravských parních elektráren

Tabulka vodních elektráren nad 1MW instalovaného výkonu
tabulka velkých vodních elektráren

PVE

Dlouhé Stráně 650MW
Dalešice480MW

cs. wikipedia - Tepelné elektrárny ; cs.wikipedia - Vodní elektrárny
Povodí Odry - Přehrady; Povodí Moravy
cs.wikipedia - Jaderná elektrárna Dukovany ; CALLA altas OZE
Powerplants around the world Povodí Moravy
ERÚ vyhledávač licencí

Suroviny

Přestože v dnešní moderní době nepatří mezi nejduležitějí odvětví národního hospodářství těžba, a v Evropě se krom energetických surovin těží jen velmi málo světově významných rud, stojí za to vědět, kolik se jich nachází v ČR a speciálně na Moravě. Bohužel se mi nepodařilo získat údaje o jednotlivých ložiscích, proto uvedu jen polohu jednotlivých ložisek v rrámci Moravy a Slezska

RudyNerudyEnergetické Suroviny

Rudy

MěďZlaté Hory - Východ
Hornické Skály
OlovoZlaté Hory - Východ
Horní Město
Horní Město Šibenice
Oskava
Ruda u Rýmařova - Sever
Horní Benešov
StříbroZlaté Hory - Východ
Horní Město
Horní Město Šibenice
Oskava
Ruda u Rýmařova - Sever
Horní Benešov
ZinekZlaté Hory - Východ
Horní Město
Horní Město Šibenice
Oskava
Ruda u Rýmařova - Sever
Horní Benešov
ZlatoZlaté Hory - Východ
Zlatý potok
Mikulovice u Jeseníka
Břevenec

Nerudy

BentonitIvančicko
Jižní Morava
Cihlářské Suroviny
Dekorační Kámen
GrafitVelké Vrbno - Konstantin
Velké Vrbno Luční Hora2
JílyTerciár a kvartér Moravy
Moravská Křída
KaolínZnojemsko
Vidnava
Křemené Suroviny
Sádrovec a AnhydridKobeřice - jih
Kobeřice - sever
Rohov - Strahocvice
Sudice
Třebom
Slévárénské PískySvitavy - Vendolí
Nýrov
Rudice - Seč
Spešov - Dolní Lhota
Voděrady
Stavební Kámen
Štěrkopísky
Vápence a Cementářské suroviny
Silezikum
Orlicko-Kladské krystalinikum
Zábřežská skupina
Moravský devon
Moravské moldanubikum
Vnější bradlové pásmu Západních karpat
ŽivceBratčice
Hrušovany u Brna
Hrušovany u Brna - Protlas
Ledec - Hrušovany u Brna
Žabčice - Smolín

Energetické Suroviny

Černé UhlíHornoslezská Pánev
LignitVídeňská Pánev
RopaVídeňská Pánev
Karpatská Předhlubeň
UranRožná
Jasenice - Pucov
Zemní PlynHornoslezská Pánev
Karpatská Předhlubeň
Vídeňská Pánev

Ložiska ČR

Ochrana životního prostředí

V dnešní době člověkem pozměněné krajiny hrají nezastupitelnnou úlohu v zachování reliktů původního, nebo původnímu stavu blízkého, stavu Národní Parky a Chráněnné krajiné oblasti. Na moravě se nachází jediný Národní park

NP a CHKO

NP PodyjíCHKO Beskydy CHKO Bílé Karpaty CHKO Moravský Kras
CHKO JeseníkyCHKO PoodříCHKO Litovelské Pomoraví CHKO Žďárské Vrchy

cs.wikipedia - CHKO
Školní atlas světa Kartografie Praha ISBN 80-7011-582-3

Vodstvo

V našich zeměpisných podmínkách je jedním z významných krajinotvorných činitelů voda, živel životodárný i smrtonosný, živel ze kterého jsme všichni před miliardami let vzešli. Stříbřité stužky žek rozlévající se v širé plochy rybníků a přehradních jezer, která nás chrání před neblahými následky naší činosti v krajině a jejími dopady na vodu a jejichž energie nám osvětluje cestu.

ŘekyPřehradní JezeraJezera

Řeky

Dyje306km*Morava246km*
Jihlava 185km Svratka 174km
Odra 135km* Opava 131km
Bečva 120km Moravice 105km

-------------------
*Na území republiky

Přehradní jezera

nad 480ha
Nové Mlýny III1668ha Dyje
Nové Mlýny II 1031ha Dyje
Slezská Harta872haMoravice
Vranov765haDyje
Nové MlýnyI 528ha Dyje
Dalešice 480ha Jihlav

Přehradní nádrže Moravy a Slezska v povodí Moravy

Přehradní nádrže Moravy a Slezska v povodí Odry

Jezera

Přírodní

Velké Mechové Jezírko 0,1692ha Vrchovištní potok rašelinné Jeseníky
Malé Mechové jezírko 0,092ha rašeliné Jeseníky
Jezero Jezerní potok Hrazené sesuvem Beskydy - Velké Karlovice
Horní Macošké Punkva KrasovéMoravský kras - Macocha
Dolní macošské Punkva Krasové Moravský kras - Macocha
Hranické Jezírko Bečva Krasové Moravský kras -Hranické propast
Křivé Jezero 0,5ha Říční - mrtvé rameno Břeclavsko
květné jezero 1ha Říční - mrtvé rameno Břeclavsko
Mahenovo jezero dyje Břeclavsko

Antropogenní

Chomutovské jezero 160ha Morava Pískovna Litovelské pomoraví
Mohelnické jezero Litovelské pomoraví
Moravičasnské jezero Újezdka Litovelské pomoraví
Náklo Litovelské pomoraví
Bázlerova pískovna Pískovna Litovelské pomoraví

Seznam jazer v ČR; cs.wikipedia - Velké mechové jezírko ; cs.wikipedia - Malé mechové jezírko
Mikroregion povodí Morávky jezero ve - Velkých Karlovicích
cs.wikipedia - Horní macošké jezero ; cs.wikipedia - Dolní macošké jezero ; cs.wikipedia - Hranické Jezírko
cs.wikipedia - křivé jezero; cs.wikipedia - květné jezero; cs.wikipedia - chomutovské jezero
Školní atlas světa Kartografie Praha ISBN 80-7011-582-3

zdroje script:

statistika