KARWP - Kopie.jpg

!!!!!Kopírování povoleno s výjimkou článků označených ©!!!!!

!!!To samé platí i pro obrázky!!!

OPTIMALIZOVÁNO PRO 16:9

Obsah

Divné náhody. 1

............................................................ Pyramidy a starověké podivnosti 1

............................................................... ©Pyramidy na jedné přímce: 1

........................................................................... Džoserova pyramida: 2

..................................................................................... Gizská plošina: 2

.............................................................................. Pyramida Bai-gong. 4

.......................................................... Čínské magnetické gramodesky. 5

.................................................................. Přehrada ve starém Egyptě. 6

Odkazy na podobně zaměřené stránky. 7

 

Divné náhody

 

Zvláštní náhody, kterých si někdo všiml, ale možná nevšiml

 

 

 

Pyramidy a starověké podivnosti

Zde se pokusím napsat zvláštnosti zvláštní náhody o pyramidách a jiných stavbách ze starověku z celého světa

Co jsem zjistil nebo našel

©Pyramidy na jedné přímce:

Je to zvláštní, ale pyramidová pole u Gizy, Okinawy, a v Mexiku leží na jedné přímce. A pokud propojíte Okinawu a Velikonoční ostrovy (pyramidy u okinawy se nazývají stejně jak Velikonoční ostrovy) směřuje tato přímka na mapě směrem k pyramidám v Číně. Jak si to vysvětlit propojení civilizací? Možná, náhoda? Nejspíš, neznámá civilizace, nebo Atlantida? Proč ne, já nevím. Co když nejsme první civilizace na této technologické úrovni a co když tyto „záhadné“ místa jsou místem odkazu nám neznámé civilizace?

 

 

Džoserova pyramida:

Jedná se o stupňovou pyramidu vysokou asi 62,5m a nejstarší pyramidu v Egyptě. Má nejsložitější systém chodeb komorou, která se rozšiřuje a končí skoro pod vrcholem pyramidy. (popis podle obrázku v knize  Pyramidy od Zahi Hawasse)

Celá pyramida se svým systémem chodeb, komor a jednou velkou a vysokou „halou“ uprostřed připomíná rozložení dnešní atomové elektrárny, to by mohlo naznačovat i obložení z určitého druhu keramiky, který je dobrý izolant a je i poměrně odolná. Dalo by se zjistit zdali je to pravda pomocí dosimetrů, ale radon a další radioaktivní plyny to znemožňují.

Ještě jedna zajímavost když Japonci objevili desku , která kryla vstup do dalšího patra chodeb, a na níž byl vyobrazen vlak, letadlo a anténa radaru, tak museli rychle Egypt opustit a byly jim tyto snímky zabaveny. (zdroj informací Epocha)

 

Gizská plošina:

Gyzská plošina, místo s nejznámějšími pyramidami na světě (je to pravděpodobně největší pohřebiště hodnostářů na světě). Je obestřena řadou záhad a ještě více je záhad kolem Chufovi pyramidy

1.v pyramidě jsou tři pohřební komnaty  z nejnižší komory vedou dvě šachty, které jsou uzavřeny kamennými deskami dvě asi 20cm od sebe. Proč by Staří Egypťani něco tak dobře chránili, kdyby to nemělo obrovskou hodnotu ,nebo velkou moc. Že by něco tak velkého jako pyramida chránilo jen mrtvolu? Nebo znali něco co mi neznáme a chtěli to schovat pro budoucnost, nebo něco našli, třeba nějáké zařízení po UFOnech a nevěděli co s tím tak to schovaly do pyramidy, či je pravda to co se dá najít na jiných stránkách a to že se několik jedinců nám neznámé civilizace zachránilo a dostalo se do Egypta, kde postavily pyramidy a uložili do, či pod ně své vědění a to do několika úrovní a každou lze otevřít jen na ňejáké úrovni technické vyspělosti té civilizace, která je chce otevřít.

2.V nejmenší ze všech tří hlavních pyramid ( Menkaureova ) se všechny chodby svažují dolů pod zem, to by potvrzovalo tu domněnku o tom že se pod Gízskou plošinou nalézá systém chodeb a to by potvrzovalo že legenda o pyramidách, která zní asi takto: Pod pyramidami je uložené sklo, jenž se může ohýbat a které se nikdy nezlomí(něco jako naše PVC) či nerezavějící zbraně (třeba jako nerezová ocel) nebo dokonce zbraně ničivější než ty, jenž znaly ve středověku (možná chemické, atomové, vakuové, vodíkové, nebo výbušné zbraně, nebo i nám NEZNÁMÉ ZBRANĚ ) tzn. Zbraně mnohem vyspělejší civilizace.

3.Vodní kanál a chodby pod Gízskou plošinou, jenž byly objeveny ve 20.století, ale nebyly nikdy blíže zkoumány.Zamysleme se nad tím proč by staří Egypťani stavěli přívodní kanál pod zemí, proč by někam vedly vodu, kterou by k ničemu neužívali, pokud by je k tomu někdo nedonutil, třeba někdo koho by uctívaly jako boha, který by vodu nechtěl využít,třeba k výrobě elektřiny, kterou by mohl využít k napájení nějakého zařízení, možná časové schránky nebo nějakého počítače s daty o jejich zaniklé civilizaci.

4. Zvláštní puklina procházející Sfingou co ji mohlo způsobit, vždyť je z rostlé skály, proto by neměla puknout pokud by ji někdo nepoddoloval. Sfinga je taky na několika místech opravena to by znamenalo že se do nich někdo pokoušel dostat, nebo se do nich někdo dostal, říká se že se Sfingou pokoušel prokopat už faraon Chufu.a to protože se chtěl dostat k pokladům (technologiím ), které sfinga střeží.

5.Ony hádanky Sfingy, mohl být jen hesloví zámek a to že se nikdo, kdo sfinze neodpověděl na otázku (kód) nevrátil mohl být jen nějaký bezpečností systém, nebo nějaká past, právě pro toto mohli být stavěny ty kanály vedoucí vodu, podle mě pro hydroelektrárnu.

OPTIMALIZOVÁNO PRO 16:9

 

Pyramida Bai-gong

 Tato pyramida se na rozdíl od předchozích pyramid nenalézá v Egyptě, ale v Číně. Je to hned po pyramidách v Gyze jedna z nejzáhadnějších staveb světa. A to protože se nejedná o pyramidu v pravém slova smyslu, ale spíše o věž má 3 trojúhelníkovité vchody a všude kolem této pyramidy se nalézají kusy Fe a trubky  s vysokým obsahem Si cca40%, což je nad míru zvláštní zpracování Si před asi 2000lety. Kolem této pyramidy se nalézají trubky o průměrech 2-60cm, tyto trubky vedou od středu pyramidy k blízkému solnému jezeru, k čemu by starým Číňanům byly trubky,pokud ovšem je nevyrobila neznámá civilizace. Možná že v kopci je umístěn reaktor, a nebo je pravda údajná místní legenda že tato pyramida byla startovní rampou mimozemského dopravního prostředku a trubky mohly sloužit k odvodu spalin od raketových motorů. Nebo je tento systém určen k něčemu úplně jinému? Kdo ví.

Čínské magnetické gramodesky

 Tady budu psát o podivných kamenných discích nalezených v Číně někdy v 30. letech. Tyto kamenné disky jsou potažené kobaltem jež je magnetický a mají na jedné straně vyrytou spirálu, podobně jako gramodesky nebo CD,DVD (tam je ovšem nikoli vyryta, ale vypálena laserem) . Tato spirála by se dala použít k vedení nějaké tyčky, na které by mohlo být připevněno něco jako magnetofonová hlava. Tato hlava by za otáčení disku mohla reagovat na drobné změny magnetického pole následně vytvářet elektrický proud a ten by mohl být zesílen a veden například do nějakého počítače nebo reproduktorů. Takže pokud by se záznam přehrál a byl by zvukové podstaty, tak bychom si mohli teoreticky poslechnout koncert v pra mol.

OPTIMALIZOVÁNO PRO 16:9

 

Přehrada ve starém Egyptě

Tak toto není zase tak převratné vodní díla vznikali již od starověku, ale proč by se staří Egypťané dělali s přehradou? Je tu jedno až do očí bijící řešení, chtěli regulovat Nil. Proč? Možná k tomu, aby mohli řízeně vytvářet povodně, ale co když to mělo jiný důvod, o kterém egyptologové nechtějí slyšet? Ano tím myslím, že mohli přehradu postavit k získání spádu a k čemu mi stavíme přehrady (snad je s výjimkou nových mlýnů)? K výrobě elektrické energie. Co když ji chtěli vyrábět i Egypťané? Vím, teď si řeknete zase někdo naletěl Dänikenovi, ale není přece tak nemožné vyrobit generátor. Postačí například bronzové, nebo měděné dráty (dají se odlét a pospojovat ze segmentů) potažené něčím, co nevede el. Proud. Tyto dráty by teoreticky mohli být na nějakém „špalku“, nebo na nějaké konstrukci, která by se mohla otáčet. Tato zařízení je ovšem zapotřebí první vybudit, k tomu by mohly sloužit bagdádské baterie potom by nebylo nemožné (pokud by se jednalo o dynamo) budit stroj sám sebou, nebo jím snad vyrábět oba druhy proudu, nevím sice jestli by nedošlo ke zničení agregátu, ale teoreticky snad ne, pak by se vyřešil problém s nízkým výkonem baterek). No zpět k přehradě ta nyní stojí ve vyschlém korytě Nilu pokud vím nikdy ji  nedostavěli už jen pro rozměry Nilu a pravděpodobně pro špatný stavební postup, jelikož Nil je veletok, tak jej nelze přehradit jako třeba Dyji ,nebo Svratku či snad nějaký bezejmenný potůček v horách Celá stavba přehrady bývá provozována většinou na suchu, takže se musí postupně voda vést do stále užšího koryta, nebo do náhradního obtokového. Pokud ovšem staří Egypťané toto nedodrželi, nebo došla povodeň, tuto stavbu přerušila a hotová dílo patrně i značně poškodila, takže dnes neexistuje. Možná byla chyba konstrukce v patrně neexistujících patních propustech, které by mohli částečně vodu odvádět a asi i v tom, že ve starověku se většinou v této oblasti stavělo buď z hlíny nebo z kamenů, ovšem na sucho. Takže větší tlak na zdivo by přehrada nevydržela. Je zde také možnost, že pokud by doopravdy sloužila džoserova pyramida jako jaderné zařízení mohla tato přehrada zajišťovat chladící vodu pro reaktor.

Djed jako generátor a egyptská žárovka

Opět se budeme pohybovat na území prastarého Egypta Víme, že djed je sloup se čtyřmi prstenci a ty jsou spojeny trychtýři a u verze s žárovku je nahoře ještě něco jako ruce, co by mohlo sloužit jako setrvačník v těchto kruzích by mohli být umístěny magnety a uprostřed cívka, která by mohla rotovat na nějaké ose, pokud by ve všech patrech byly magnety umístěny stejně, pak by se mohlo jednat o jednofázový generátor, ale pokud by byly cívky umístěné na těchto prstencích a rotovaly magnety, navíc proti sobě mírně pootočené, tak by bylo možné odebírat mnohofázový proud a ten by se, ale musel rozvádět mnoha linkami, proto by bylo asi pravděpodobnější odebírat maximálně 4 fáze a nebo seřídit vždy 2 a 2 prstence a nebo sestavit všechny 4 prstence stejně a odebírat hodně silný proud.

 

Odkazy na podobně zaměřené stránky

Když nic jiného tak až nudně seriózní Český egyptologický ústav

  Nebo okrajově související   EGYPT  -  Škola mystérií Hórova oka 

Konečně něco pro skutečné zájemce o pyramidy Záhady pyramid

 

toto je zpětný odkaz na index pro nechápavce ve třech jazycích zpět /back/НА3АД

 

 

 

 

 

 

   

 

 

statistika